TYC, T. Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošek, Vladimír

Autor bakalářské práce zpracoval náročný úkol analýzy výrobního procesu rozvaděčů UniGear výrobní linky společnosti ABB s. r. o. v Brně v celkovém rozsahu 54000 záznamů výrobních časů. V analytické části bakalářské práce mohly být podrobněji analyzovány jednotlivé časové údaje výrobního procesu, ať již z hlediska průběžné doby výroby či klasifikaci činností přidávajících hodnotu a naopak, ale stejně tak údaje kvantifikace jednotlivých druhů plýtvání. Autorův vhodně zvolený způsob řešení naznačil jak omezení výrobní linky, tak i hranice možnosti návrhů, které byly postaveny na filosofii postupného zlepšování a tudíž i současných metod průmyslového inženýrství, než-li na robustním způsobu řešení zadaného problému.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pojer, Štěpán

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 64606