ZVEJŠKOVÁ, M. Návrh na zavedení systému environmentálního managementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Němeček, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Langer, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 6478