VYSTRČILOVÁ, Z. Využití výhod příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Meluzín, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Smisitelová, Jana

Navrhovaná známka

eVSKP id 6350