SÝKOROVÁ, R. Komparace vybraných finančních produktů vedoucích k zajištění stáří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Oppl, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 6389