NOVÁK, P. Architektura pasivních domů na venkově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Urbášková, Hana

viz níže.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kopáčik, Gabriel

viz níže

Navrhovaná známka

Balabánová, Pavla

viz níže

Navrhovaná známka

Budkeová, Branislava

viz níže

Navrhovaná známka

eVSKP id 66368