TICHÝ, O. Vývoj organizačního chování vlivem ICT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Němeček, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hynek, Josef

Navrhovaná známka

Mikoláš, Zdeněk

Navrhovaná známka

Půža, Bedřich

Navrhovaná známka

eVSKP id 66481