CAHOVÁ, V. Bezpečnostní analýza organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Doc. Ing. Otakar Smolík, CSc., MBA

Navrhovaná známka

eVSKP id 6638