HOFMAN, J. Návrh internetových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bureš, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 6631