PECHA, J. Domácí multimediální centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Krajsa, Ondřej

Student podle zadání realizoval multimediální centrum běžící na vývojovém kitu Beagleboard. Během řešení práce přicházel s vlastními řešeními a pravidelně konzultoval. Práci považuji za zdařilou.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Přinosil, Jiří

V bakalářské práci se student zabýval návrhem a softwarovou implementací multimediálního přehrávače běžícího na micropočítači TI OMAP, přičemž byla rovněž zahrnuta hardwarová realizace vybraných periferních částí systému. Cíle práce byly splněny a po odborné stránce je práce na velmi dobré úrovni. Drobnou výhradu bych měl pouze k formálnímu zpracování, kdy se v práci vedle drobných překlepů objevují nespisovné a netechnické výrazy.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 66539