MARTINKOVÁ, P. Internetové stránky pro společnost Sanofyto [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Havránek, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 6547