NOVOTNÁ, I. Bezpečnostní politika společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hlavenka, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 6532