PTÁČEK, V. Výpočty zatížení stavebních konstrukcí větrem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradil, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kala, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 74489