KINCLOVÁ, R. Materiálově nelineární statická odezva stavebních konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevařil, Aleš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vlk, Zbyněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 74487