HANTSCHEROVÁ, L. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Čuprová, Danuše

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kňourková, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 74459