POULÍK, Z. Tetčice - studie obchvatu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Holcner, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Všetečka, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 75125