LIBOSVÁR, M. Projektování liniových hydrotechnických staveb s využitím digitálního modelu terénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dráb, Aleš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Duchan, David

Navrhovaná známka

eVSKP id 75242