ŠPALKOVÁ, M. Letní koupaliště v Hradci Králové - provádění obvodového pláště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mohapl, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šlanhof, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 75444