ROZSYPALOVÁ, I. Srovnání vybraných pevnostních tahových parametrů betonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Žítt, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 75476