POSPÍŠILOVÁ, L. Posouzení existující konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusáček, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pinkas, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75069