HURTA, A. Polyfunkční dům, Brno, Horova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Podroužková, Božena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jeneš, Rostislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75056