BÍBA, T. Posouzení stability skalní stěny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Vladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lossmann, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 74605