JAROŠ, P. Penzion v Píšti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Drobeček, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chládek, Ladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 74946