ZÁŘECKÝ, J. Moderní dřevostavba rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Králová, Zuzana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Gintar, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 74936