KŘÍŽ, T. Rodinný dům s kadeřnictvím v Humpolci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Brzoň, Roman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klubal, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 74865