PLÍŠKOVÁ, I. Ocelová konstrukce autobusového nádraží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Štrba, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hron, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 75185