SZTULOVÁ, P. Ocelová konstrukce autosalonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hron, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Štrba, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 75189