KOCOUREK, O. Rekonstrukce severního zhlaví žst. Mariánské Lázně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Svoboda, Richard

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Brůha, Bohuslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75163