MACSEK, T. Navrhování tlakových stokových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ručka, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Beránek, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 75208