ŠLESINGER, J. Hodnocení technického stavu vodojemů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Tuhovčák, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kučera, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 75217