JINEK, J. Součinitel výtoku rozměrově malých ostrohranných kruhových otvorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zachoval, Zbyněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Veselý, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75228