PEŠOUT, J. Návrh vodárenských objektů s podporou simulačního softwaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tauš, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75221