KÁDA, L. Navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Raclavský, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Malaník, Stanislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75222