KOPEČNÁ, M. Stanovení minimální protiproudní vzdálenosti hladinoměrného snímače od ostrohranného přelivu s výřezem ve tvaru V [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Žoužela, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zubík, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75240