ŠUMICHRASTOVÁ, M. Využívání dešťových vod v objektu bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Wierzbická, Helena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vendlová, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 75273