BARANYKOVÁ, Z. Provozní náklady pasivních domů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Výskala, Miloslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chovancová, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 75335