ŠREJMA, J. Vytápění bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vendlová, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 75315