MRVA, J. Vytápění obytné budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hirš, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Adam, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75307