HADAČOVÁ, J. Zdravotně technické a plynovodní instalace v azylovém domě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrána, Jakub

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bárta, Ladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75301