HOFFMANN, O. Hrubá vrchní stavba monolitického skeletu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kantová, Radka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Špinar, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 75455