TICHÝ, J. Zatěžovací zkoušky stropních konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Žítt, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Láník, Jaromír

Navrhovaná známka

eVSKP id 75474