ŠKROBÁNKOVÁ, Z. Možnosti využití ultrazvukové impulsní metody ve stavební praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Láník, Jaromír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Žítt, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 75478