HANÁČEK, J. Výzkum v oblasti přípravy anhydritových maltovin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Gazdič, Dominik

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dvořák, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75029