HLAVA, M. Lávka pro pěší přes řeku Svratku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Nečas, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Koláček, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 75091