MACÁK, J. Deskový předpjatý most [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Suza, Dominik

Navrhovaná známka

eVSKP id 75083