VOZDOVÁ, K. Deskový most ve Frýdlantu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hochman, Dominik

Navrhovaná známka

eVSKP id 75085