ŘEHÁČEK, J. Posouzení železobetonového mostu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Panáček, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 75076