LAVICKÝ, P. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Maceková, Věra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Myslín, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 74791