VÍTKOVÁ, K. Rodinný dům s advokátní kanceláří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Petříček, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pobořil, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 74778