FURIŠOVÁ, V. Dvougenerační rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolka, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chuchma, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 74637