KACÍŘ, J. Centrum volného času Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Odvárka, Antonín

Navrhovaná známka

Štěpánek, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Teplý, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 74991